Historie van Wolfstraat 28

Op 17 april 1878 is door Guiliaume Dael (Gulpen 02-05-1851), ‘G. Dael, in Koloniale waren’ opgericht in de Wolfstraat 28 te Maastricht. Het huis waar hij sinds 16 april 1877 woont. Hij verkoopt onder andere zeep, olie, conserven, lucifers, petroleum, biscuits en andere luxe artikelen. In 1905 neemt Guillaume Dael de branderij, annex magazijn, over van August Hustinx in de Bonnefantenstraat, nu Heksenhoek in Maastricht. Vanaf die periode wordt in eigen beheer koffie gebrand. Op 5 oktober 1923 trouwt Louis Boesten met Blanche, de jongste dochter van de oprichter. Guilliaume Dael overlijdt in 1928. Vanaf 1928 luidt de bedrijfsnaam: ‘Maison Blanche Dael’. Blanche, naar wie de winkel is genoemd, is feitelijk lerares “Fransch M.O.” In 1928 wordt de koffiebrander uit de Bonnefantenstraat in de winkel geplaatst op de plek waar die nu nog steeds staat.

In 1956 komt de heer Jean Erkamp in dienst en hem wordt het vak van koffiebranden bijgebracht. Tot op hoge leeftijd blijven Boesten en zijn vrouw Blanche bij de zaak betrokken, maar in 1969 besluiten zij de zaak te verkopen aan hun brander J. Erkamp en zijn zwager H. Berghof.

De naam ‘Maison Blanche Dael’ blijft gehandhaafd en in de loop der jaren concentreert het assortiment zich steeds meer op koffie, thee, pinda’s en bijbehorende accessoires. In 2000 treedt de heer Erkamp uit de zaak terug en geeft hij het stokje door aan zijn neef Albert Berghof. Inmiddels heeft de zaak haar 140-jarig bestaan gevierd, zoals te lezen was in Dagblad De Limburger, en wordt er hard gewerkt aan het toekomstbeeld van Maison Blanche Dael.