Blanche Dael


1878 - 17 April

-

Op 17 april 1878 is door Guillaume (Wilhelmus) Dael, geboren in Gulpen op 2 mei 1851, “G. Dael, in Koloniale waren' opgericht in het huis aan de Wolfstraat 28, waar hij sinds 16 april 1877 woont. In de adresboeken van die tijd blijft G. Dael bekend als spoorwegbeambte, maar vanaf 1887 staat hij vermeld als winkelier. Zijn vrouw Catharina beheert de eerste jaren de winkel en hij werk er buiten zijn diensttijd bij de Spoorweg Maastricht-Aachen om. Men verkoopt onder andere zeep, olie, conserven, lucifers, petroleum, thee, koekjes, etc...

De bijgevoegde foto betreft een familiefoto voor de zaak in I891. Op deze foto is de nog oude pui te zien. Deze pui wordt op 7 oktober 1901 verbouwd tot de pui zoals die nu nog bestaat. N.B. Veel details, zoals ook de ramen op de verdiepingen, zijn anno nu nog in originele staat.


1905 - 1 Januari

-

In 1905 neemt Guillaume Dael de branderij annex magazijn over van Aug. Hustinx in
de Bonnefantenstraat in Maastricht. Dit is een collega die ook een winkel in de Wolfstraat heeft. Op dat moment, begin 1900, zijn er zo’n 12 koffiebranderijen actief in Maastricht. Eén daarvan, die van Guillaume Dael, werkt op waterkracht van de Jeker. Als de sluizen in Kanne dicht gaan, moet men inventief zijn om toch te kunnen branden.

Op 23 februari 1923 verkoopt Guillaume Dael formeel zijn bedrijf aan zijn schoonzoon Louis Boesten uit Amby. Deze noemt het bedrijf nu Huis B. Dael, naar zijn vrouw met wie hij op 5 oktober in datzelfde jaar trouwt. Haar naam is Blanche, ze is de jongste dochter van de oprichter.


1928

-

Guiliaume Dael overlijdt in 1928 en vanaf dat jaar luidt de bedrijfsnaam: Maison Blanche Dael. Louis Boesten, die eigenaar is, werkt zelf niet in de zaak en ook Blanche werkt deeltijds in de zaak en deeltijds als lerares 'Fransch M.O.'. Haar moeder, mevrouw Catharina DaeI-Van Kaldenkerken, blijft nog lange tijd in de winkel werkzaam en wordt tot in 1938 in officiële document, genoemd als winkelierster'.

In 1928 wordt ook de ‘Gothot’ koffiebrander, uit de Bonnefantenstraat in de etalage van de winkel geplaatst. Op deze plek staat momenteel sinds 1963 een ‘Probat’ koffiebrander, waarmee nu elke dag versgebrande pinda’s worden geroosterd.1939 - 23 Juli

-

Op 23 juli 1939 overlijdt mevrouw Dael-Van Kaldenkerken en moet Blanche zelf
meer in de winkel werken. Daarbij wordt ze geholpen door haar oudere broer Léon,
die na zijn werk bij de Gemeente Maastricht de koffie komt branden bij zijn jongere zus.

In 1956 komt de heer Jean Erkamp in dienst en hem wordt het vak van
koffiebranden door Léon Dael bijgebracht. Tot op hoge leeftijd blijven Boesten en
zijn vrouw Blanche bij de zaak betrokken. Ze zijn streng op de inkoop en kwaliteit en ze adverteren wekelijks in het lokale dagblad. In 1969, ze zijn dan al ruim 70, besluiten ze het bedrijf te verkopen aan hun koffiebrander, Jean Erkamp en diens zwager Huub Berghof, die iets verderop in de Kleine Staat drogist is.

De naam ‘Maison Blanche Dael’ wordt gehandhaafd.
In die beginjaren verkopen de zwagers nog steeds een assortiment ‘comestibeles’, zeg maar delicatessen. Daaronder vallen behalve koffie, thee en noten ook olie, soepen, koekjes, ginseng, rookwaren, etc. In de loop der jaren echter concentreert het assortiment zich puur op koffie, thee, verse noten en aanverwante. De gemene deler is en blijft de selectie van de beste kwaliteiten.

 


1973 - 13 Augustus

-

Op 13 augustus 1973 opent men een nieuw filiaal met koffiebranderij en winkel in de
Muntstraat 7 in Maastricht. Door het arbeidsintensieve karakter van beide zaken
wordt in 1988 besloten de zaak in de Muntstraat op te heffen.


2001 - 1 Januari

-

De overdracht

Op 1 januari 2001 draagt Jean Erkamp zijn aandeel in de zaak over aan Albert Berghof, de zoon van zijn compagnon. Deze kiest na een korte carrière in het bedrijfsleven, toch voor een vervolg in het familiebedrijf en hij is van plan het profiel van het koffie- en theespecialiteitenbedrijf verder te ontwikkelen en de activiteiten uit te breiden.

Bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan In 2003, ontvangt Blanche Dael uit handen van Gouverneur B. van Voorst tot Voorst het predicaat Hofleverancier.

Saillant detail in de geschiedenis is de vermelding van 1877 als oprichtingsdatum in het briefhoofd van een factuur uit 1937, terwijl 1878 als officieel oprichtingsjaar bij de Kamer van koophandel geldt. Tot in 2001 werd 1877 als oprichtingsjaar beschouwd. In 2001 is dit gecorrigeerd. Echter, tijdens de aanvraag van het Hofleverancierschap in 2001 stond nog steeds 1877 op het briefpapier. Een beetje vreemd is dit wel in de correspondentie omtrent het 125-jarig jubileum!


2000 - 17 April

-

Coffeelovers

Vanuit Maison Blanche Dael is in 2000 zusterbedrijf Blanche Dael Coffeelovers opgericht. Deze kleine keten van bij-de-tijdse espressobars in Zuid-Oost Nederland is het proofpoint voor de koffie van Blanche Dael.

Na een donatie aan Stichting Pimma ten behoeve van de herbouw van een basisschool in Guatemala is in 2006 de stichting Escuela Blanche Dael opgericht. Met deze stichting, die wordt betaald door opbrengsten uit koffieverkoop, wordt hulp geboden aan schoolkinderen in Guatemala.

In 2016 ontvangt Blanche Dael de Maastricht Award voor onderscheidend ondernemerschap in Maastricht.


2020 - November

-

Brikke

Eind 2020 wordt de koffiebranderij en theepakkerij gevestigd in het Brikke-gebouw in het Sphinxkwartier in Maastricht. Op dit voormalige industrieterrein van de Sphinx aardewerkfabrieken heeft Blanche Dael een passend monumentaal onderkomen gevonden voor haar activiteiten. Een gebouw uit 1875 dat doet denken aan de eerste branderij van Guillaume Dael in het Jekerkwartier.